Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

“ЗЕМЯТА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА”: “РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯ - ВТОРИ ШАНС ЗА ГОРАТА”

VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАУЧНА РАЗРАБОТКА
“ЗЕМЯТА – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА”
ОРГАНИЗИРАН ОТ ФОНДАЦИЯ “ЗЕМЯТА И ХОРАТА”

ДОКЛАД

“РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯ- ВТОРИ ШАНС ЗА ГОРАТА”

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ.
2. КАК СЕ ПРАВИ ХАРТИЯТА?
3. ПРИЧИНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯТА.
4. КАК СЕ РЕЦИКЛИРА ХАРТИЯ?
5. ПРЕДИМСТВА ОТ РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯ.
6. НАШАТА РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ.
7. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
8. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
9. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.


1. ВЪВЕДЕНИЕ
Хартията е тънък, плосък материал, създаден от сбиването на растителни влакна, които впоследствие остават слепени без допълнително свързващо средство благодарение до голяма степен на водородни връзки и донякъде на това, че са преплетени. Влакната обикновено са естествени и се състоят от целулоза. Най-често използваният материал е дървесна маса от подходящи видове дървета, обикновено с мека дървесина като например смърч, но могат да се използват и други растителни влакна от растения като памук, лен, коноп и ориз. В наши дни рециклираната хартия е най-важната суровина за повечето опаковъчни и вестникарски видове.
Първия лист хартия известен в историята е направен преди около 3500 години преди новата ера от древните египтяни, които използвали ленти от папирусова трастика, които намокряли, нарязвали и ги пресирали на листи.

Хартията, която ние днес използваме е изобретена в Китай през около 705 година от учител на име Тс'ай Лун. Легендата разказва, че един ден той гледал как една оса си правела гнездото като дъвчела парченца бамбук, и сливайки ги с нейната слюнка изработва малък лист хартия, която използва, за да направи гнездото си. Той копирал осата, правейки паста от бамбук и вода, след което разстилал листа да се изсуши на слънце. Производството и се пазело в дълбока тайна За жалост това знание се разпростряло бавно към арабите през 8-ми век и в Европа през 14-ти век. Изнесена е от Китай чрез тесте карти което попада на кораб .
Първата машина за производство на непрекъсната хартия е изобретена и патентована от Н. Л. Робер през 1798 г.

2. КАК СЕ ПРАВИ ХАРТИЯТА?

Хартията се е правела на ръка и се е използвала от хиляди години, докато през 18-ти век с въвеждането на машини за производство на хартия, тя се превърнала в евтин и готов за употреба материал.
Днес хартията се прави от дървесен пулп, добиван от дървени стърготини от късовлакнеста твърда дървесина (например, евкалипт) или от дълговлакнеста мека дървесина (например, бор). Някои хартии се правят от памучни влакна.
Първо, дънерите на дърветата се правят на стърготини с големината на пощенска марка. Отделните влакна се извличат от стърготините посредством вода и топлина, след което се правят на каша (пулп). Превръщането в каша е химичен процес, който отделя дървесните влакна от лигнина и другите дървесни части.
Пулпът е меката, пореста част на дървото. Лигнинът е лепилото, което държи дървото като цяло. Ако лигнинът бъде оставен в хартиения продукт, хартията пожълтява и се разпада, ако бъде оставена на слънце. Сигурно сте забелязали, че вестниците пожълтяват много бързо. Обикновено, във вестникарската хартия има лигнин, защото вестниците траят един ден или малко повече.
Пулпът се избелва и изтънява върху ролкови сита, където водата се отстранява и пулпът се изсушава; ролките правят хартията гладка. Веднъж изгладена и изсушена, хартията е готова да се превърне в бележници, вестници или други продукти.
Висококачествената хартия се избелва с белина, съдържаща хлор и понякога се покрива с глина и лепила, за да й се придаде гланцов завършек
Суровините, използвани за приготвянето хартия са разделени на отделни влакна в един процес, в които суровината се превръща в каша.
Съществуват 2 основни метода, за превръщане на дървесината в каша:
Механичен - работа с машини за разделяне на фибри, чрез натискане и шлайфане.
Химичен - чрез химичен / воден разтвор /.
Хартия направена по химически път е по-силна и е по-малко склонна към промяна на цвета, принтерната хартия и хартията за писане се произвеждат по този начин. За съжаление химикалите, използвани в химическата хартия не са екологично чисти и увеличават замърсяването на въздуха и водата.
Рециклирането на хартията е процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт.

3. ПРИЧИНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯТА.

Индустриалното производство на хартия има голям ефект както върху околната среда, първо, чрез изсичането на дървета за получаването на хартията и второ - изхвърлените хартиени отпадъци замърсяват околната среда. Рециклирането на хартията намалява това вредно влияние.
За страните без собствени източници на дървесен пулп основното предимство на рециклирането от икономическа гледна точка е намаляването на потребността от вносен пулп. В Дания рециклираните материали осигуряват повече от 80% от суровината, необходима при производството на хартия и картон, в Испания - 70%, а в Холандия - 75%.
Макар че дървесината все още е предпочитана суровина, все повече се използват и недървесни влакна от култивирани растения като коноп, юта и лен, диворастящи растения като бамбук и агаве или селскостопански отпадъци - слама, както и отпадъци от суха захарна тръстика. Дървесният пулп (целулозата) се добива както от дървета с мека дървесина (смърч и бор), така и от дървета с твърда дървесина (евкалипт или топола).
За разлика обаче от стъклото и металите хартията не може да бъде безкрайно рециклирана, тъй като в процеса на получаване на пулпа влакната постепенно се разкъсват и е необходимо да бъдат добавяни естествени, сурови влакна. Голяма част от хартията не може да бъде рециклирана поради това, че е замърсена и не отговаря на изискванията на БДС EN 643 за видове отпадъчни хартии.

Запазване на горите

Днес над 90% от пулпа се прави от дървесина. Производството на хартия е отговорно за около 43% от всички отсечени дървета и представлява около 1.2% от световния БВП. Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дървесен пулп, а рециклирането на 1 тон принтер или факс хартия спасява малко повече от 2 тона. Дърветата, които се отглеждат специално за използването им като целулоза, представляват 16% от световното производство. Повечето фабрики за производство на хартия засаждат отново горите, които изсичат, за да си подсигурят непрекъснатия добив на дървесина. Изчислено е, че рециклирането на половината от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 80 000 кв. км гори.

Енергия

Енергийната консумация се намалява при рециклирането, въпреки че се води известен дебат за това с колко точно се намалява потреблението. Според проучванията енергийното потребление при използване на рециклирана хартия за получаването на нова хартия се намалява с от 40% до 60%. Рециклирането на един тон вестникарска хартия спестява около 4000 kWh електроенергия. Това количество е достатъчно да захрани едно тричленно европейско семейство за цяла година или да отоплява и охлажда едно североамериканско семейство за половин година.

Сметища

Около 35% от твърдите общински отпадъци (преди рециклиране) са хартия и хартиени продукти. Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия намалява обема на сметището с 3 куб.м. Освен рециклирани хартиените отпадъци могат да бъдат и изгаряни. При този процес от тях се отделя метан, който е опасен парников газ. Хартията и картонът от гледна точка на техния произход от дървесина имат висока калорична стойност и могат да бъдат оползотворени. Много големи оператори на сметища улавят този газ, за да го използват като биогаз. В силно урбанизираните части от Европа и Северна Америка има малко земя, която е подходяща за сметища и затова те трябва да се използват рационално. За щастие точно това са и местата, където е най-ефективно разделното събиране и рециклиране на хартия.

Замърсяване на въздуха и водата

Според американската агенция за опазване на околната среда (US EPA) рециклирането на хартия води до намаляване с 35% на замърсяването на водите и 74% замърсяването на въздуха. Рециклирането на хартия намалява търсенето на чист дървесен пулп и по този начин намалява като цяло количеството на замърсяването на въздуха и водата от производителите на хартия. Рециклираният пулп може да се избелва със същите съставки, с които се избелва и чистият, но водородният пероксид и натриевият хидросулфит са най-честите избелващи материали.
От друга страна, рециклирането на хартия позволява да се намали отделянето в атмосферата на т.нар. парникови газове. Въз основа на изследвания е установено, че рециклирането е щадящ околната среда метод, по-специално по отношение на това, че се отделя най-малко количество CO2 в атмосферата.

ЕС

Рециклирането и възстановяването на хартия в Европа има дълга история. Европейските производители на хартия и рециклиращите предприятия работят заедно, за да изпълняват изискванията на Европейската комисия и националните стандарти. Тяхната обща цел е да намалят негативния ефект върху околната среда при процеса на производство, конвертиране, принтиране, събиране, сортиране и рециклиране на хартията и да осигурят оптимално и екологосъобразно рециклиране на хартията.

4. КАК СЕ РЕЦИКЛИРА ХАРТИЯ?

Ако някога сте се чудили какво се случва с отпадъчната хартия, когато е отнесена за рециклиране, сега ще проследим стъпките протичащи в процеса на рециклиране на хартията.

Сортиране

Успешното рециклиране изисква чиста възстановена хартия, без никакви замърсители, като например храна, пластмаса и метали .

Събиране

Преди да бъде транспортирана до хартиена фабрика, търговецът с отпадъчната хартия събира възстановена хартия опаковани в здрави бали.

Превръщане отново в каша
Химикалът, който съдържа вода и химикали, накъсва възстановената хартия на малки парченца; загряването допълнително раздробява отделните влакна. На този етап, малките замърсители се отстраняват.

Почистване

Тежките замърсители, като например скоби за телбот и кламери, се отделят от кашата.

Премахване на мастилото

Понякога кашата трябва да бъде подложени на процес премахване печатното мастило или лепкава материали. Въздух и сапуно-подобни химикали помагат на мастилото да излезне на повърхността на кашата. Утайката, която е събрана на повърхността след това се отстранява.

Рафиниране и избелване
По време на рафинирането, кашата се разбива, за да могат влакната да се подуят. С помощта на химикали се премахват цветовете от хартията

Направа на хартия
Накрая чистата целулоза е готова да се направи на хартия. В кашата се добавя вода и се напръсква върху плосък екран; водата се изтича от целулозата и рециклираните влакна слепват заедно. Листът се загрява и изсушава, а след това се навива върху голяма ролка, готова да бъде превърната в различни видове продукти.


5. ПРЕДИМСТВА ОТ РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯ.

Замърсяването на водата се намалява до 35% .
Замърсяването на въздуха се намалява до 74%.
Намалява се консумацията на енергия от 24 до 54%.
Намалява се унищожаването на девствени гори.
С един тон рециклирана хартия се спестяват около 13 дървета .
Хартията може да се рециклира до 8 пъти.
Най–често срещания отпадък в океаните са опаковки от хранителни продукти.
Оползотворяването на всеки тон хартиени отпадъци води до икономията на 800 кг целулоза, 810 КWh електроенергия .
При преработката на 1000 кг хартиени вторични суровини се спестява около 3,5 куб. м дървесина.
Производството на 9 000 листа хартия води до унищожаването на едно дърво.
Един тон рециклирана хартия или картон спестява приблизително 32 000 литра вода.
Около 324 литра вода се използва за производството на 1 кг. хартия.
10 000 дървета се отсичат годишно в Китай за производството поздравителни картички.
В Холандия се рециклира около 77 процента от използваната хартия.
В Германия се рециклира около 67 процента от използваната хартия.
В Япония се рециклира около 52 процента от използваната хартия.
В Съединените щати се рециклира около 45 процента от използваната хартия.
Всяка година в Америка се отпечатват 2 милиарда книги, 359 милиона списания и 24 милиарда вестника.
За отпечатването на неделното издание на New York Times се използват 75 000 дървета.
Всяко дърво произвежда достатъчно кислород за трима души.
40% от боклука на Земята е хартия.

6. НАШАТА РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ ХАРТИЯТА - БОКЛУК №1.

Кой материал е №1 в потока от твърди отпадъци? Преди да кажете пластмасата, огледайте класната си стая. Какво виждате? Плакати? Тетрадки? Кашони? Учебници? Табла, украсени с цветна хартия? Ето ви отговора. Хартията е навсякъде!
Решихме да направим и ние хартия от всичко това, което се търкаляше в изобилие около нас. Създадохме си РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ.
Започнахме да събираме хартиени отпадъци- днешните прочетени вече вестници и списания, използваните листа от принтера на мама, изписаните и откъснати листа от тетрадките, билетчетата от автобуса и тролея, касовите бележки и боновете от магазините, всичко, което беше от хартия .
След това сортирахме хартията по вид- отделно вестници, отделно списанията, принтерните листа и т.н.

Следващата задача беше най - неприятната - трябваше всеки лист хартия за накъсаме или нарежем на много малки парченца. Рязахме и късахме цяла седмица. Като свършихме купа си отдъхнахме с облекчение.
Нарязаната хартия накиснахме в голяма кофа с вода. Оставихме я така няколко часа,за да може хартията да се намокри добре. След това я разбихме и получихме рядка , мътна каша- хартиената пулпа. Цветът беше мръсен и затова оцветихме нашата каша с приемлив цвят- използвахме темперни бои. Добавихме и разни други неща,които за сега ще запазим в тайна.
След това на сито за пресяване на брашно , с помощта на дунапренена гъба и парченца плат си направихме листа хартия чрез отцеждане на излишната вода.
Оставихме ги да изсъхнат и получихме великолепна хартия в различни цветове.Радвахме се на нашата хартия и решихме да направим брошура от хартията.
Естествено първия път е най - труден, но не се отчайваме. Продължаваме да рециклираме хартия и да се усъвършенстваме. От нашата хартия направихме брошура с посланията ни към хората да пазят гората като събират хартиени отпадъци за рециклиране.

7. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В редултат от нашите проучвания правим следните предложения :
1. Да се отворят пунктове за събиране на хартия, като вместо пари се дават предмети от рециклирана хартия. В момента има пунктове в градовете, но изкупната цена е прекалено ниска и няма стимул за събиране на хартиени отпадъци.


2. Да се раздадат на населението специални кофи за събиране на хартиени отпадъци. Тези граждани, които събират разделно отпадъците си да бъдат стимулирани чрез намаляване таксата за смет.Такава е практиката в много страни от ЕС.


3. Да се използва рециклирана хартия за изработване на поздравителни картички.


4. Да продължава разяснителната кампания по събирането на хартиени отпадъци.
5. Да се възползваме от опита на компанията Wall AG, която планира да строи малки къщички от рециклирана хартия. Мини постройките Universal World House са леки, евтини, добре изолирани и особено издръжливи. Universal World House са идея на Gerd Niemoller. Те се разполагат на 36 кв. м и тежат около 211 кг. Включват пълна дренажна система, 8 единични или двойни легла, както и пълен набор необходими съоръжения. Променливата им структура позволява на част от стените да се отваря и осигурява естествени светлина и вентилация. Модулните къщички са конструирани от специален материал, наречен Swisscell. Той е съставен от извлечена от хартия и картон целулоза. Допълнително обогатен е с колофон и е оформен във формата на медени пити. Добър изолатор е и е много издръжлив.


8. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Днес всеки човек трябва да притежава необходимите екологични знания и култура, защото от проблемите за взаимоотношенията между човека и природата зависи нашето бъдеще.
Екологичното образование и възпитание е актуален, сложен, многообразен и продължителен процес, за чието осъществяване са необходими координирани усилия между семейство, училище, извънучилищни инстанции и общественост. Липсата на елементарни познания за заобикалящата ни среда, недобросъвестното отношение към природните дадености, непознаването на природните закони и неразумното използване на природните ресурси са причина за нарушаване на екологичното равновесие и възникването на кризи. Любовта към природата не е чувство, което може да се изгради по задължение – това е отношение, което се възпитава. За да участва един млад човек в дейност по опазване на околната среда, той трябва да осъзнава важността на проблема, защото отношението на съвременния човек към заобикалящата го среда е отношение към неговото собствено бъдеще.
Опитахме се да покажем колко е важно да се рециклира хартията като по този начин се запазва гората.
Надяваме се, че ще намерим последователи и заедно ще работим за опазване на българската гора.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Михайлов, Ц. и М.Петров, Екологични основи на производството, С., 1993.
2. riosvbs.unacs.bg
3. www.ecomind-bg
4. www.teenproblem.net
5. bghandmade.com
6. www.europages.eu
7. www.articlesnatch.com
8. www.recycleinme.com.
9. www.europapier.com
10. www.id2.ca
11. earth-save.blogspot.com
12. www.utilities.bg
Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)