Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

“Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”

Семинарът, във връзка със стартирането на проект “Разработване на механизъм за училищни и студентски практики” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съ - финансиран от Европейския Социален Фонд – 2007 -2013 година, се проведе на 20 ноември 2008 година в Младешки дом, кв. Мошино, гр. Перник.
Всички работихме усърдно и мотивирано и затова успяхме да спечелим уверено този проект.
Колективът на Технологична професионална гимназия „Мария Кюри”- град Перник се гордее с факта,че се класирахме на едно от първите места сред многото подадени предложения от цялата страна..
Проектът е на стойност 58 962 лева. Наш партньор е „Стомана Индъстри”АД.
Проектът “Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”, съ - финансиран от Европейския Социален Фонд – 2007 -2013 е с продължителност 15 месеца .
Основната цел на проекта е предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици; улесняване на прехода от училище към работно място; изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.
Целевата група се състои от 56 ученика от 10, 11 и 12 клас , специалност „Металургия на черните метали” и 3 учители от Технологична професионална гимназия „Мария Кюри”- град Перник.
Обучението се извършва в реални производствени условия в ЛПП на фирма” Стомана Индъстри”АД под професионалното и компетентно ръководство на наставниците от ЛПП. Партньорът ще обучава и подпомага работата на преподавателите.
Изпълнението на проекта ще осигури необходимата професионална подготовка в съответствие с изискванията на Европейския съюз и ще спомогне за повишаване конкурентноспособността при реализация на пазара на труда.
След приключване на проекта учениците ще получат удостоверение за професионално обучение и ще могат да дублират работници на работно място.
Календар на събитията по проекта:


Клип от "Стомана Индъстри" АД

Втора целева група:Продължава работата по проект "Разработване на механизми за ученически и студентски практики" към оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Първа целева група приключи своето обучение в реални работни условия. В момента започнаха своето обучение бенефициентите от втора целева група- ученици от 10а и 11 а класове.

Успешно приключи теоретичното обучение и започна практическото в ЛПЦ на "Стомана Индъстри" АД под ръководството на учители от Водещата организация и наставници от Партниращата организация."По пътя на ламарината" - част 1

Представяне на дейностите извършени до 20 ноември 2008 година, заложени в проекта „РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧИЛИЩНИ И СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съвместно с нашия партньор „Стомана Индъстри”АД и в частност с нашите наставници – инж.Митов, инж.Савов и инж.Георгиев.
ПРЕДАДЕНИЯ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ Е ОСИГУРЕНО БЪДЕЩЕ!
Основната цел на проекта е: предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за учениците; улесняване на прехода от училище към работно място; изграждане на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса.СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА - м.октомври 2008


Сформиране на екип

Ръководител на проект – инж. Н. Илиева

Директор на ТПГ "Мария Кюри" - гр. Перник

Координатори - инж. В. Златанова и инж. Р. Иванова

Технически секретар - Светлана Костадинова


Счетоводител - Виолета ИвановаКалендар на събитията по проекта:

"По пътя на ламарината" - част 2

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КАБИНЕТ ЗА РАБОТА С ЦЕЛЕВАТА ГРУПА- м.октомври

Целта бе да се провокират и двете страни- ученици, обучители за идеи и реализация за обзавеждане на кабинет за обучение..


ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЛОГО – м.октомври

В градските медии със съдействието на партньора ни „Стомана Индъстри”АД беше публикувана обява за провеждане на конкурс за изработване на лого на проекта. Предложенията на участниците бяха разгледани от нарочно сформирана комисия в състав :
инж. Н. Илиева - ръководител на проекта от водещата организация
инж. В. Златанова - координатор - от водещата организация
инж. А. Георгиев - наставник от партниращата организация

Комисията на свое заседание направи следното класиране/ съгласно протокола /:

ПЪРВО МЯСТО – сборен екип от 12 а клас

ВТОРО МЯСТО – Григор Венциславов Иванов – от 11 а клас

ТРЕТО МЯСТО - сборен екип от 11 а класИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ - м.октомври
С цел популяризиране дейностите ни по реализация на проекта направихме: диплянки, тениски с логото, плакати.

Календар на събитията по проекта:

"По пътя на ламарината" - част 3

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНА СРЕЩА СЕМИНАР - м.октомври


На тази среща информирахме подробно учениците от специалност "Металургия на черните метали" /10–12 клас/ за предстоящата производствена практика, с целите и същността на проекта. Така се извърши селекция на учениците.
Сформирахме две групи по 28 ученика: първата група са ученици от 11 и 12 класове и с тях стартирахме работата по проекта.
ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ТПГ ”М. КЮРИ” ЗА РАБОТА С МОДЕРНИ И АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ В ЛПЦ НА „Стомана Индъстри” АД - м. октомври


В продължение на 3 седмици по 6 часа /общо 18 часа/ се проведе обучение от наставниците на преподавателите. Целта бе ние да усвоим нови знания, свързани с иновациите в производството на ЛПЦ.


ПРЕДВАРИТЕЛНО ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЗБУТ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ И РАБОТНИТЕ МЕСТА - м.октомври

Обучението се проведе по 6 часа. Учениците бяха разделени на 3 групи.

По време на теоретичното обучение на учениците всеки ден бе подсигурена закуска, съгласно финансовите разчети.
Календар на събитията по проекта:

"По пътя на ламарината" - част 4

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО РАБОТНИ МЕСТА- ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПАРТНЬОРА

За допускане в ЛПЦ по работни места предвид спецификата на производството беше подсигурено на всеки ученик специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства.
Чрез тази цел на учениците се предоставя качествена професионална подготовка в реални работни условия в съответствие с изискванията на партньора, на страната и на страните от ЕС.
Практическото обучение се осъществява от трима преподаватели от Водещата организация и трима наставници от партниращата организация. Практическото обучение на всеки ученик е 150 часа в продължение на 6 месеца.Календар на събитията по проекта:

"По пътя на ламарината" - част 5

Разходка „ПО ПЪТЯ НА ЛАМАРИНАТА” и нашите работни места, дублиращи работните места на работници от партниращата организация:

ФАБРИКАЦИЯ - ПОДГОТОВКА НА ЗАДАНИЯТА ЗА ДЕНЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛАМАРИНА И ПОДГОТОВКА НА ЗАГОТОВКИТЕ

ПУ-1 ПОДАВАНЕ НА МЕТАЛА В МЕТОДИЧНАТА НАГРЕВАТЕЛНА ПЕЩ

КИП - УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАТА НА МЕТОДИЧНА ПЕЩ

ПУ - 2 ВАЛЦУВАНЕ НА ЗАГОТОКИТЕ НА КЛЕТКА "КВАРТО"

ПУ - 3 - РАБОТА НА РОЛКОИЗПРАВНА МАШИНАКалендар на събитията по проекта:
Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)