Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

Лопатар / Falow deer

Лопатарът е красиво животно, което за съжаление не съм виждала извън някой зоопарк. На тези се порадвах и поснимах във Варненския зоосвят.
Имаше малко любопитно сърне, което промушваше глава, за да му даде някой храна. Аз обаче реших да спазя инструкциите, които имаше на почти всяка ограда; Не хранете животните.

Белите мечки и пингвините в надпревара с времето и глобалното затопляне / White bear and pinguin

Промяната в климата – влияние върху живота на белите мечките и пингвините.
Фактите от филма, който гледах по National Wild: "Една женска мечка ражда през пролетта . Около три месеца живее с малките под земята, в някоя хралупа, най-често до дърветата... Броя на малките мечета от едно до три, през периода докато ги кърми, майката не хапва нищо. Тя не напуска мястото, скрити са под снега на сухо... Активния живот на белите мечки, през който се хранят и размножават е летния период. Храненето на белите мечки става само на северния полюс. Там имат специфичен начин на лов – тюлените. През определена дебелина на леда, могат да застанат без да паднат във водата и да ловят плячката си. Твърди се, че се хранят само с маста на тюлените, която е много хранителна.

СХЕМИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ на пречиствателни станции за битови отпадни води (ПСБОВ)


Масовото строителство на обществени и административни сгради, хотелски и битови комплекси през последните години, превърнало определени региони от страната в строителни площадки, поставя наложително въпроса с изграждането на пречиствателни станции за битови отпадни води (ПСБОВ). Сериозното изоставане на инфраструктурното развитие в сравнение със строителните темпове, от една страна, и необходимостта от изпълнение на строгите европейски изисквания, от друга страна, правят проблема с пречистването на битовите отпадни води особено актуален. Не бива да се подценява и въпросът за намаляване на запасите от питейна вода в световен мащаб, което обяснява тенденцията към повишаване на изискванията към степента на пречистване на отпадните води.
Битовите отпадни води, за разлика от индустриалните, съдържат основно органични замърсители. Заустването им директно във водоизточник води до сериозно нарушаване на екологичното му равновесие. Принципно, изграждането на пречиствателна станция включва няколко основни етапа. Първоначално се разработват технологична схема и план на пречиствателната станция.

Изграждане на системи за опазване на околната среда

Околната среда е комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и историческото наследство.
Системата за управление на околната среда е част от общата система за управление, която включва организационната структура, дейностите по планирането, отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за разработване, внедряване, постигане, преглед и поддържане на политиката на околната среда.
Системата за управление на околната среда съдържа основни принципи и изисквания, насочени към идентификация, изследване, контролиране и преразглеждане на факторите, оказващи влияние върху околната среда, позволяващи на фирмите и организациите да формулират адекватна политика и цели, насочени към нейното опазване. С въвеждането на системата те декларират своята ангажираност и гарантират пред своите служители, клиентите, властите и обществото като цяло, че реално са обвързани с решаването на проблемите на околната среда.

Биологично пречистване на отпадни води

Част II. Приложна област, конструктивни особености, принцип на работа и технологични схеми на биодискове
Наред с различни механични замърсители отпадните води от населените места съдържат и голямо количество биологични замърсители. За отстраняването им се използват различни съоръжения, разработени специално за биологично пречистване на отпадни води. Сред често прилаганите за малки и средни пречиствателни станции съоръжения са биодисковете, познати още сред специалистите като въртящи се биоконтактори.
Биодисковете са съоръжения, в които се извършва аеробно биологично пречистване, като за отстраняване на биологичните замърсители се използва активна утайка (единични щамове или комплекс от такива, които при подходящи условия на развитие в присъствието на кислород се размножават, консумирайки органичните замърсители). Биодисковете са подходящи за отпадъчни води със замърсеност по БПК5 до 350 mg/dm3 и суспендирани вещества до 500 mg/dm3 при средна зимна температура, по-висока от 7 оС. Могат да се използват както за непълно, така и за пълно биологично пречистване, със или без стабилизиране на получените утайки.

СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТАЛУРГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ – С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Проекта е представен на VIII-то НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

В съвременната епоха човек въздейства върху природата с огромна сила, която по своите мащаби и размери е съидмерима с природните процеси. Взаимодействието между човека и природата е насочено към задоволяване на неговиге потребности, от една страна, и към изечаване на обективните природни дадености, от друга страна. Това взаимодействие доведе през последните години до нарушаване на съществуващото равновесие на химичните, физичните и биологичните процеси и явления в природата. Човек, като част от природата и неин преобразувател не остана незасегнат от тези промени. Стигна се до абсурдното положение, при което той сега е призован да се охранява от самия себе си. В този парадокс се изразява настъпилата през последните години екологична криза, която надхвърля границите на отделно взета страна и район и придобива планетарен характер.

В „ДЖУРАСИК ПАРК”


Едно невероятно преживяване подари на своите възпитаници ръководството на Технологична професионална гимназия „Мария Кюри” – Перник - посещение на Изложбата на динозаври в реални размери. Учениците имаха възможност да се пренесат в тропическите гори и да се забавляват с атрактивните фигури с естествени размери .Тук е показано най-свирепото чудовище от праисторическата ера – тиранозавър рекс с височина 4,5 м. и дължина 8 м., торозавър с височина 2,5 м и дължина 7 м. Макетите са механизирани и движенията им са съпроводени със звуци. За всеки макет има подробна информация.Когато едновременно се движат всички фигури и издават звуци имаш чувството, че наистина се намираш в „Джурасик парк”. Домакините на изложбата бяха подготвили и други забавления - подреждане на пъзели и рисунки на динозаври.
Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)