Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

Бъдещето ни е в нашите ръце

Разработка „Бъдещето ни е в нашите ръце”

Основната цел на проекта е: Да се създадат нови възможности за повишаване активността на учениците и включването им в процеса на контрол и опазване на водата чрез:
Ø Мониторинг на вода ;
Ø интегрирането им в процеса на опазване на околната среда ;
Ø обогатяване на чуждоезиковото обучение.
Съпътстващи цели на проекта са:
Ø Усвояване на учебно-изследователски методи като наблюдение и извършване на опити;
Ø Формиране на отношения към природата - възприемчивост, любознателност; овладяване на методи за изследване и изучаване на природната среда.
Ø Придобиване на нови екологични знания и развитие на познавателни, комуникативни и практически умения в ранна училищна възраст;
Ø Повишаване на екологичната култура на децата, учениците и родителите;
Ø Обогатяване на чуждоезиковото обучение и използване на нови изразни средства;
Ø Повишаване на обществената информираност по проблемите на замърсяването на водата.
Ø Пренос на знания и умения в нова ситуация.


Водата има изключително важно послание за нас – трябва много внимателно да се вгледаме в самите себе си. Онова, което тя ни показва, прави посланието й изумително, кристално ясно.
Знаем, че човешкият живот е пряко свързан с качествата на водата – както на заобикалящата ни, така и на онази в телата ни.Водата, която представлява повече от седемдесет процента от организма на зрял човек и покрива точно същото количество от повърхността на нашата Земя. Като цяло, водата е най-важният източник на живот на планетата ни, количеството и качеството й са от жизнено значение за всички форми на живот. Човешкият организъм много наподобява гъба, съставена от трилиони микроскопични камери, наречени клетки, които съхраняват течността. И качеството на нашия живот пряко зависи от качеството на течността в нас.

Задавате ли си въпроси: какво е това вода, какви са нейните свойства, какво има във водата, която пием?
Как да разберем какво е качеството на водата ?
На какви изисквания трябва да отговаря питейната вода?

На тези и много други въпроси намерихме отговора с мониторинга на водата.

Всъщност какво е това мониторинг ?

Мониторинг това е система за наблюдение, отчитане, контрол и прогнозиране на измененията в жизнената среда или отделна природна среда в зависимост от замърсяването, вредно за здравето на хората и другите живи същества.

В продължение на една година наблюдавахме, изследвахме, отчитахме и контролирахме вода на територията на град Перник. Самите анализи се направиха в екологичната лаборатория на ТПГ, където се включиха и учениците от ГПЧЕ”С. Радев” и децата от VI СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” Перник. В лабораторията разполагаме с методики и реактиви за всеки от анализите. Бяха взети проби на вода за изследване от различни места на града. При вземането пробата се спазваха изискванията за вземане на проба.Имахме възможност да направим част от опитите в лабораториите на „Стомана – Индъстри” АД. Всички данни много старателно се записваха в специални таблици.
В “Стомана Индъстри” АД се използва вода от язовир “Студена “за охлаждане на съоръженията и пещите в цеховете.Много е важно да се знае състава й затова се прави ежедневен анализ. Анализите се правят на нов, съвременен спектрометър PC SpektroDirect .Този апарат работи на принципа на фотометрията, но представлява един малък компютър. В паметта му има запаметени калибри на течности и са заложени стандартни криви на концентрация на различни йони. Измерва се интензитета на оцветяване на цветните разтвори, който е пропорционален на концентрацията на съответните съединения. Бутоните представляват запаметена програма за изследване на определен химичен елемент или съединение.Този апарат дава възможност да се измерва съдържанието на желязо, фосфати, хлориди, нитрати, манган ,твърдост, активна реакция и др. Програмата дава възможност резултата да излезе веднага в mg/dm3 .
Най-напред изследвахме Органолептични и физични показатели:
Температура, Цвят, Вкус, Мирис, Мътност, рН . След това изследвахме химичните показатели: Твърдост на вода/ обща, временната /карбонатна/ и постоянната /; Хлориди; Калциеви и магнезиеви йони; Нитрити;Желязо; Фосфати.
Изследвахме и микробиологичните показатели на водата – колититър и колииндекс r и микробно число.

Всички получени резултати бяха анализирани много внимателно, обобщихме ги и стигнахме до извода, че водата в град Перник отговаря на изискванията и е годна за пиене. Въз основа на резултатите от мониторинга издадохме бюлетин, с който запознахме членовете на екоклуба и обществеността в лицето на родители и членовете на Дом на туриста “В.Апостолов”-Перник.

Днес всеки човек трябва да притежава необходимите екологични знания и култура, защото от проблемите за взаимоотношенията между човека и природата зависи нашето бъдеще. Нашето училище има опит в обучението на деца и младежи по екология и опазване на околната среда
Настоящата разработка е резултат от желанието на ученици, учители, членове на екоклуб ”Мост към бъдещето” при Технологична професионална гимназия “Мария Кюри” , Гимназия с преподаване на чужди езици “Симеон Радев”, VI СОУ”Св. Св. Кирил и Методий” в град Перник, да популяризират проблемите на природния ресурс –вода, тъй като тя е едно от най-скъпите съкровища на нашата планета.

Основната ни задача бе да работим с по-малки ученици от училищата в града ни, да ги обучим как да изследват и опазват това природно благо.Спряхме се на възрастова група 3-4 клас, които в часовете по “ЧОВЕК и ПРИРОДА” учат за водата през 1 учебен срок.
Създадохме електронно помагало за работа в тези часове.

Помагалото се състои от 6 части :


Всяка част завършва със занимателни въпроси и задачи.
Имайки предвид ранното чуждоезиково обучение на децата разработихме помагалото на български, немски и английски езици. По този начин ще се качеството на изучаване на чужди езици и ще се формира положително отношение към проблемите на опазване на водата като елемент на околната среда.

С много старание и любов за малките ученици направихме занимателна книжка „Пътешествие в света на водата „.
Книжката е изключително интересна. Вътре ще намерите информация за свойствата на водата, занимателни задачи и опити, любопитни факти, чрез разказа на водната капка е обяснен кръговрата на водата, включен е кратък екологичен речник. Всеки, който прочете нашата книжка ще има възможност да украси „дървото на желанията” с пожелания за опазване на водата и нейната чистота.

В „Пътешествие в света на водата „ ще намерите информация и за най – голямата река в Югозападна България- река Струма. Знаете ли защо се нарича така ? Не? Послушайте!

Легенда за река Струма
Някога водите на река Струма не се оттичали в Бяло море, а се спускали към София и се вливали във водите на Искър. Водата била бистра, бистра като човешка сълза. Тогава реката имала друго име. По тукашните села, които са край реката, живяла в това далечно време невеста хубавица. С хубостта си надгрявала и слънцето, което дълго се запирало на небето да я гледа. Когато дошли турците по тоя край, пленили и потурчили много хубави моми и невести. Цялото село се бояло за Струма невеста, за хубавицата - нея искали да запазят от потурчване, защото очаквала своята първа рожба.
Един ден турците нахлули в селото, а Струма успяла да се скрие из долината. Дълго време обикаляла и спряла до реката да се напие с вода. Помислила, че се е спасила, но неочаквано един турчин се изправил пред нея с изваден ятаган. Нямало накъде и как да дири спасение Струма невеста и се хвърлила в буйните води на реката, ала те от милост към голямата й хубост се обърнали да текат нагоре - не искали да загине красивата невеста. Като скочила в реката Струма, скочил след нея и турчинът, разпорил корема й с ятагана си и извадил мъжкото детенце "живо-живуленце". Като видяла това невиждано по жестокост чудо, реката от жал станала мътна и досега не се е избистрила. Загинала Струма невеста и на нейно име нарекли реката, както я знаем и днес.
Нека завършим нашата презентация с думите на Антоан Сент Егзюпери : Това, което може да спаси човека е първата крачка, после още една. Винаги крачката е една, но трябва да я направим!

Ние не сме наследили природата от предците си, а сме я взели назаем от децата си. Бъдещето ни е в нашите ръце!

С този проект спечелихме VII Национално състезание по "Природни науки и екология" в град Силистра.

Първа част-понятие за вода

1 част, 2 част, 3 част, 4 част, 5 част, 6 част

Втора част - Разпространение на водата
1 част, 2 част, 3 част, 4 част, 5 част, 6 част

Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)