Добре дошли на нашия сайт! Тук ще намерите презентации на различни теми, екологични проблеми, електронни помагала, презентации, семинари и други.

ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА- ЗДРАВЕ И КРАСОТА ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС

IX НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
П Р О Е К Т
ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА- ЗДРАВЕ И КРАСОТА
ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС
АВТОРИ:
ВЕРОНИКА ИВАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
ИЛИАНА ОРЛИНОВА БУЧЕВА
Ученици от 12 клас в ТПГ”М.Кюри”-Перник
РЪКОВОДИТЕЛ :
инж. АНГЕЛИНА ТАСЕВА
УЧИТЕЛ В ТПГ. „МАРИЯ КЮРИ”


I. ВЪВЕДЕНИЕ

Влиянието на ароматите върху психическото и физическото състояние на човека е известно от древни времена. Първите достоверни сведения за извличането на етерични масла от растения са открити в шумерска клинописна глинена плочка датирана към 5000-на година преди новата ера .
Според някои биолози паметта и ароматът са преплетени, защото обонянието е пряко свързано с мембичната система- центъра на емоциите е мозъка. Никое друго сетиво няма подобен непосредствен допир до нея.
Смята се, че етеричните масла са жизнената есенция на растенията и съдържат съединения, с които те се борят с инфекциите и паразитите.
Интересът към етеричните масла съвсем не е от вчера. Колко ценени са били те, говори дори само фактът, че в Месопотамия създават машини за добиване на ценните капчици още преди 5 хилядолетия.
Доказателства за умело боравене с благовонни извлеци са откривани в гробници отпреди 3000 години в пирамидите. Дори символът на медицината - Хипократ, твърдял, че масажите с растителни есенции и масла укрепват здравето и поддържат ведро настроението. Терапии с етерични смеси са присъщи и на най-древната система за лечение в света - аюрведическата.
От началото на миналия век в многобройни научни изследвания са изолирани лечебни вещества в етеричните масла. Едни се справят без проблем с бактерии, други са като терминатор за всевъзможни гъбични заболявания, трети ликвидират паразити.
За кръстник на ароматерапията и застъпник на лечението с масла се смята френският химик Рене-Морис Гатфосе, който се убеждава в силата на етеричните масла от личен опит. Интересът му към тях обаче не е случаен - семейството се прехранва от суровини за парфюмерията и фармацията. Един ден става жертва на експлозия в лабораторията на дружеството. Силно обгорени са ръцете му и въпреки лечението развива тежка инфекция. Като последно средство интуитивно Гатфосе капе върху раните масло от лавандула. Резултатите са невероятни. По-късно химикът намира нови потвърждения за антисептично свойство на лилавите цветове. А през 1918 г. по време на епидемията от испански грип с успех използва етерични масла за дезинфекция и ограничаване на заразата.
Ценни сведения за лечебните свойства на етеричните масла са достигнали до нас от знаменити учени от древността като Гален, Плутарх, Анакреон, Диоскорид. Трудовете им станали основа на европейската медицина и фармакология и съдържат множество описания на етерични масла с техните лечебни свойства.
Етеричните масла са били използвани за терапевтични цели. В плочка с клиновидно писмо от шумерските земи се говори за лечебни свойства на мащерката и смирната. Плиний в свои трудове дава рецепти за медикаменти от роза, мента, лилия, теменужка. Хипократ и учениците му са лекували гинекологични заболявания и болести на храносмилателната система с розово масло. Изключително широкия спектър на терапевтично действие на българското розово масло включва проблеми като рак на храносмилателната система, лъчева болест на кожата и др.
В средните векове лавандуловото масло, притежаващо антисептично действие е било признато средство против зарази и епидемии в Англия, южна Франция. За ограничаване на епидемиите добро средство е превантивния дим на етерично маслените продукти. Някои етерични масла са били смятани за лек на почти всички болести като например болести по главата, ревматизъм, алергии, зъбобол. Според някои по-нови изследвания е доказано, че туберколозният бацил на КОХ се разрушава за 5 минути в емулсия от 1% борово масло.
Днес в най широк смисъл под термина “етерични масла” се разбира ароматичните продукти от растителен произход, използвани главно в парфюмерията, козметиката, фармацията, хранително-вкусовите производства .
България е една от най-богатите страни на етерично-маслени растения в Европа. Отглеждането им и производството на ароматични продукти от тях датира от около три столетия. Днес тя е международно призната като страна- производител на висококачествени ароматични продукти, намиращи прием в почти всички страни по света.Българското розово масло е с най- високо качество.За добиването на 1 кг розово масло са небходими 3628 кг листенца.Това обяснява и високата цена на натуралния продукт. Заради благотворното му влияние обаче се влага охотно в скъпата козметика, влиза в смески за ароматерапия и масажи.

II. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основна цел на проекта: Изследване въздействието на етеричните масла върху човек с помощта на козметиката чрез :
 изучаване технологията за получаване на естествени етерични масла ;
 изследване на етерични масла и анализ на резултатите;
 практическо приложение на знанията и уменията от курса по козметика( младежи обучават младежи)/

III. ДЕЙНОСТИ

Основните дейностите по проекта са:

Дейност 1 : проучване историята на козметиката от древността до днес;
Дейност 2 : изучаване технологията за получаване на естествени етерични масла;
Дейност 3: изследване на етерични масла и анализ на резултатите;
Дейност 4 : обучение в курс по козметика;
Дейност 5 : подбор на козметични рецепти с етерични масла;
Дейност 6: изготвяне и издаване на книжка „ Етеричните масла- здраве и красота от древността до днес”;
Дейност 7: съставяне и издаване на Практическо ръководство”Изкуството да бъдем красиви”.
Дейност 8: организиране и провеждане на семинар „Не може да произвеждаш нещо, което не познаваш”/ практическо приложение на знанията и уменията от курса по козметика( младежи обучават младежи)/

IV. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА


V. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА

ЕТЕРИЧНО- МАСЛЕНИ КУЛТУРИ

Етерично-маслените растения са широко застъпени в растителния свят — около 30 % от ботаническите семейства включват видове с етерично-маслено съдържание. Повечето от тези видове са диворастящи и само част от тях се отглеждат като полски или градински култури.
Етеричните масла при отделните растения се синтезират и се натрупват в различни ограни:
-в цветовете — при розата, лавандулата, лайката, невена и др.
-в листата и стъблата — при ментата, маточината, мащерката и др.
-в плодовете — при анасона, кима, кимиона, кориандъра, резенето и др.
-в корените—при валерианата
Натрупването на масла става в характерни образувания, наречени „вместилища“. Според местоположението си, вместилищата се разделят на две групи:
-външни (екзогенни) — простите жлезисти власинки, сложните жлезисти власинки, жлезистите люспи, жлезистите петна
-вътрешни (ендогенни) — екскреторните клетки, шизогенните вместилища, смесените шизо-лизигенни вместилища.
Познаването на характерните за всяко етерично-маслено растение вместилища е важно, за да се избегнат неправилните начини на прибиране и манипулация, които биха довели до загуба на етерични масла.

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Те са известни от древността и под това име са били обединявани всички приятно миришещи продукти, получавани по различни начини.Те са предимно течни, летливи, практически несмесващи се с водата. Обикновено са безцветни или бледожълти, по-рядко интензивно жълти, оранжеви или червеникави. Обикновено те са по-леки от водата, но има и по-тежки, например карамфилово, синапово и др. Лесно разтворими са в органични разтворители по-слабо- в разреден алкохол. Разтварят много добре смоли, восъци, парафини, мазнини и гума.Леснолетливи са, но продължително съхраняване при достъп на въздух се осмоляват, полимеризират, стават вискозни и трудно летливи с водна пара. С малки изключения са оптично активни. В химическо отношение са сложни смеси от разнообразни органични съединения от почти всички класове.
Етеричните масла се различават от животинските ароматични продукти по своята сложност в химическо отношение. Животинските продукти най-често са дефинирани химически вещества и по-рядко смес от няколко. В тях и в растителните ароматични продукти обаче има и общи съставки, например идол, скатол, цитронелон и др.
Етеричните масла са смес от различни въглеводороди и техни кислородни производни и в редки случаи, съдържащи сяра и азот. Всички съставки на етеричните масла могат да бъдат отнесени към четири основни групи:

• Терпенови съединения- основната им структурна единица е изопренът (С5Н8);
• Ароматни съединения- характеризират се с наличието на бензолно ядро, към което най-често има прикачена пропилова или изопропилова група;
• Мастни съединения-притежават свойства фиксиращи мириса;
• Азот- и сяросъдържащи съединения- срещат се сравнително рядко и главно в маслата на определени ботанически семейства. Получават се в резултат на разпадането на белтъчините и другите съставки на растенията по време на съхраняването на суровините и при предварителната им подготовка за преработка.
Тези групи са различно застъпени в маслата на различните растения. Терпеновите преобладават(80% и повече) в свободните масла. В тях има в значителни количества и ароматни съединения, особено в някои тропически и субтропически суровини. Азот- и сяросъдържащите съединения се срещат в свързаните етерични масла и отчасти в маслата на растения, които имат свободно и свързано етерично масло(тубероза, роза, лилия). Мастните съединения са предимно в свободните етерични масла.
В зависимост от преобладаващите съединения в етеричното масло са и неговите свойства.
В състава на едно етерично масло обикновено влизат десетки различни съединения, но най- често едно от тях е основно и се съдържа в по-значително количество- понякога и над 50%.Например в ментовото масло основно съединение с ментолът, в анасоновото— анатолът и т. н.
От етеричните масла досега са изолирани над 500 различни съединения.
Етеричните масла са много широко разпространени в растенията. Те са характерни за редица родове и за някои семейства, например Борови, Хвойнови, Лаврови, Седефчеви, Сенникоцветни, Устноцветни, Сложноцветни и др. В растителните тъкани етеричните масла са разположени в специални етерично-маслени клетки (сем. Лаврови) или в междуклетъчни вместилища от различен тип (сем. Борови, сем. Сенникоцветни и сем. Седефчеви). В представителите на сем. Устноцветни и сем. Сложноцветни етеричното масло се продуцира от външни епидермални жлези и се натрупва между клетъчната обвивка и кутикулата. Различните органи на едно и също растение най-често съдържат етерично масло с еднакъв състав, но са познати и някои изключения.
Натуралните етерични масла са природни екстракти, получени от различните части на растенията – листа, плодове, стебла и корени чрез дестилация. В тях се съдържа голямо количество биологично активни вещества. Всяко етерично масло има уникален ароматичен букет и притежава определени лечебни свойства.
В етеричните масла се съдържат вещества с твърде разнообразни фармакологично действие, но лечебният ефект най-често зависи от основните съставки.
Всяка географска област има свои типични растения и масла. Наша национална гордост е казанлъшката маслодайна роза и прочутото розово масло, далечна Индонезия е известна с цитронеловата трева и цитронеловото масло (аромат на портокал и лимон). Типични за екзотичен Мадагаскар, Шри Ланка са иланг-иланг и ветиверовото масло, САЩ е прочут с ментовата трева и минтовото масло.
Етеричните масла са уникални природни продукти.Сложният им състав се разгадава с най-съвременни аналитични методи – газова хроматография, масспектроскопия. Смята се, че етеричните масла са част от имунната система на растенията или краен продукт от обмяна на веществата.
В основата на използването на етеричните масла в козметиката и медицината стоят някои от уникалните им свойства:
- широк антимикробен спектър
- бактерицидно действие
- фунгициден ефект
- антипаразитни свойства
- пургативни свойства
- противовъзпалително действие
Козметичните средства оказват благоприятно въздействие върху човешката кожа-козметични кремове, лосиони, гримове, пасти за зъби.В тях с използването на етеричните масла се търси и намира именно решаване на два момента-ароматизиране и биологична активност. Много широко са използвани боровото и лавандуловото масло в кремове за крака. Етерични масла от роза, лайка, равнец са в състава на хипоалергични кремове.
Особено подчертано е използването на етеричните масла в лечебната козметика, където се търси освeн чисто козметичния ефект и лечебното действие, но продуктите нямат характера на медикаменти, независимо, че ефектът им е медицински клинично доказан. Такива са продуктите против акне (масла от хвойна, лимон, лавандула), против бързо стареене на кожата (лавандула, розмарин, салвия), при възпаления (лавандула, лимон, маточина).
Етеричните масла намират приложение в един сравнително нов лечебен метод-ароматерапията. При него се използват естествени етерични масла, които се въвеждат в организма чрез дихателните пътища (обоняние, вдишване, инхалация) и чрез кожата (масаж, вана, компрес). Терминът ароматерапия е създаден от френския химик Рене -Морис, който е изследвал етеричните масла като потенциални съставки на козметични продукти. Днес ароматерапията е развита в целия свят. На практика това е метод за премахване на определени симптоми. Етеричните масла влизат в организма и съставките на маслата попадат непроменени, така както са в природата.
Използват се много чисти етерични масла с добре проучени терапевтични свойства-обикновено в смеси за различни заболявания.
Растенията се използват от дълго време в парфюмерията като източник на основни масла и ароматни съставки. Тези аромати често били вторични метаболитни, произведени от цветя като защита от тревопасни животни, инфекции, както и за привличане на пчели. Растенията са най-големият източник на ароматни съставки използвани в пафюмерията. Източниците на тези съставки могат да са от различни части на растението. Растението може да предложи повече от един източник на аромати, например листата и семената на кориандъра имат забележително различни аромати.
* Кора: Най-често използваните кори са на канелата и каскарила.
* Цветя и цвят: Без съмнение най-големият източник на аромати. Включва цветя от няколко вида рози и жасмин, както и osmanthus, mimosa, tuberose както и цвят от цитрус и ylang-ylang дървета.
* Плодове: Свежите плодове като ябълки, ягоди, череши за съжаление не съдържат очакваните аромати при обработка; ако все пак има такива аромати в парфюм, те ще са синтетични.
* Листа и клони: Често използвани за пафюмерията са листата от лавандула, пачули, градински чай, теменужка, розмарин и цитрус. Понякога листата се ценят заради "зелената" миризма която те доставят на парфюмите.
* Смола: Ценена от антични времена, смолите са широко използвани в тамяна и парфюмите.
* Корени, ризоми и луковици: Често използвани в сухоземният дял на парфюмерията включващ ризоми от ирис, корени от vetiver също и някои ризоми от джинджифил.
* Семена: Често използвани семена включващи мушмули, кориандър, кимион, какао, индийско орехче, сушена кора от мускат, кардамон и анасон.
* Дървета: Много важни в прилагането на основни аромати към парфюм, маслата от дърво и разредителите са задължителни в парфюмерията. Най-често използваните дървета включват сандалово дарво, палисандрово дърво, agarwood, бреза, хвойна и чам.

ИЗВЛИЧАНЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

Класифицирането на методите за получаване на естествени ароматични продукти почива на различни основи в зависимост от вида на активните вещества- свободни или свързани, и от агента, използван за извличането им. Изхождайки от процеса, прилаган за получаването на активните вещества различните методи могат да се обединят в следните четири групи:
І- механичен начин;
ІІ-дестилация;
ІІІ-екстракция;
ІV-сорбция от парна фаза.
Тези методи са приложими с различен ефект при отделните суровини и дават различен по количество продукт.


• Получаване на етерични масла по механичен начин

Прилага се за култури, които съдържат големи количества етерично масло (цитрусовите плодове). Извличането става чрез пресуване и центруфугиране на получения сок.
Етеричното масло е в голямо количество и е свободно отложено близо до повърхността на растителната част- вместилища. За сега се използва единствено при получаване на етерични масла от цитрусови плодове. Тези масла са с непроменен състав, защото се получават без термично въздействие.Те са много висококачествени и се използват масово в хранително-вкусовите производства и парфюмерията.
Същността на метода се състои в отделяне на маслото от вместилищата по механичен начин- изстискване, настъргване, пресуване. Получава се емулсия от клетъчен сок и етерично масло, която се разрушава чрез прибавка на желатинов разтворЗа разделяне на получаваните емулсии се използват високооборотни центрофуги. За по-добро разделяне течността предварително се филтрува за отделяне на механичните примеси от плода, оставя се да отстои при ниска температура продължително време, отдекантира се и тогава се центрофугира.• Дестилация с водна пара
Използва се способността на горещата водна пара, преминала през суровината, да отнася със себе си етеричните масла, които са лесно летливи.
Има няколко варианти: водна, водно-парна, парна и вакуумна дестилация;
След охлаждане и кондензация в приемник сместа има два слоя, поради различното специфично тегло на водата и етеричното масло.Етеричните масла са смес от различни взаимно разтворими вещества, с различна температура на кипене, при някои от които тя достига до 350 0С. Дестилацията при такава температура е немислима, тъй като много от ароматичните съставки ще претърпят нежелани промени. В такъв случай се използва свойството на етеричните масла да се увличат от водна пара и при охлаждане на парите да се отделят на повърхността на дестилата, тъй като са по-леки от водата. Преимуществото на този метод е, че дестилацията се провежда при температура до 100 0С, което не влошава качеството на етеричните масла. По този метод етеричните масла се получават в най-чист вид. Така се произвежда и прочутото в цял свят българско розово масло.


1-кош за суровина
2-електротелфер
3-мелничка за отработена суровина
4-казан
5-охладител
6-флорентински съд
7-кохобатор
8-топлообменник
9-флорентински съд към кохобатора
10-резервоар за дестилат
11-помпа


Суровината се поставя в перфориран кош 1 и с електротелфер 2 се зарежда в дестилационен казан 4, изработен от мед и неръждаема стомана, с конично дъно и подвижен капак. След зареждане капакът се затваря и херметизира. Тогава през перфорираната серпентина, разположена на дъното на казана, се пропуска постепенно директна пара. Парите се отвеждат към хладник 5, изходната тръба на който е снабдена с наблюдателно стъкло. Следи се ходът на дестилацията, като потокът дестилат се регулира да е равномерен по време на целия процес. Дестилатът се охлажда в кожухотръбен топлообменник 5. Температурата на изтичащият охладен дестилат трябва да е 25-35 0С. Той отива в флорентински съд 6 за разделяне на етеричното масло от водата.Събраното етерично масло се изсушава със сух натриев сулфат, филтрува се и се подава за опаковка.
У нас са изградени голям брой дестилационни инсталации. В тях освен от рози етерични масла се добиват още от лавандула, копър, босилек, здравец и др., които имат голям успех на международния пазар.


• Извличане с разтворители
Използва се способността на летливи и нелетливи разтворители да разтварят етеричните масла.
екстракция — извличане с летливи разтворители (бензин, етер и др.), при което се получава конкрет
мацерация — извличане с нелетливи разтворители (животински и растителни мазнини), при което се получава екстракт
при обработка на конкректа и екстракта със спирт при ниска температура се получава абсолю (етерично масло).
Етеричните масла се извличат чрез разтворители главно от цветове, зелени части на растенията, корени и семена. Разтворителите, които се използват биват два вида:
-животински и растителни мазнини и други нелетливи разтворители- в този случай процесът се нарича мацерация;
-летливи органични разтворители (петролев етер, етилов алкохол и др.)- процесът се нарича екстракция.
Мацерацията се извършва в апарат, снабден с бъркачка и кожух за нагряване, а отворите за източване имат мрежи за предпазване от попадане на частички от суровината и запушване. Суровината се изсипва в апарат върху разтопената мазнина. След обработката се получава абсолю като основна съставка и минимално количество мазнини, восъци и други примеси. Отделените в края на процеса мазнини не се използват за повторно извличане, а се предават за оползотворяване в сапунената промишленост.
Екстракцията се използва главно при извличане на чувствителни при нагряване етерични масла от цветовете на растенията. Процесът се провежда в батерии от цилиндрични медни апарати. Готовият продукт се нарича конкрет. Той представлява восъкоподобна маса, съдържаща освен етерично масло още смоли и восъци. Той може да се използва в този си вид или да се подложи на допълнителна обработка с етилов алкохол, за да се получат по-фини ароматични вещества- абсолю.
Характерно за този процес е че се работи при ниска температура от порядъка на 150С.1: стъклена бъркачка
2: неподвижна колба.Неподвижната колба не трябва да се препълва (да прелива) и обема на разтворителя в неподвижната колба трябва да е 3 до 4 пъти обема на камерата на Сокслет.
3: дистилационен път (тръба)
4: цилиндрична камера
5: суровина за екстрахиране
6: горна част на сифона
7: изход на сифона
8: адаптор на разширението
9: кондензатор
10: охлаждаща вода - вход
11: охлаждаща вода – изход


• Извличане с мазнини или други сорбенти- анфльораж

Използва се способността на някои суровини (от етерично-маслени култури) да изпаряват етерични маса и на други — да поглъщат от въздуха изпарени етерични масла.
като поглъщатели се използват животински мазнини, активен въглен и др.
полученият продукт се нарича помада, който се подлага на допълнителна обработка за отделяне на етеричното масло.
По този метод се преработват изключително само цветове-роза, жасмин и др. Методът се основава на летливостта на етеричните масла при обикновена температура и на свойството на паровата фаза да се поглъща от сорбиращи вещества (поглътители)- рафинирана свинска мас, растителни масла или други органични сорбенти.
За анфльораж се използват твърде прости и удобни за работа съоръжения, съставени от отделни дървени рамки, които се поставят по няколко плътно една върху друга. В долния край на всяка рамка се поставя дебелостенно стъкло, когато се работи с твърди мазнини или бяло платно върху стоманена решетка, когато се работи с течни абсорбенти.При всяко зареждане цветовете престояват няколко денонощия в съоръжението, при което съдържащото се в цветовете етерично масло поради летливостта се изпарява и се поглъща от корпуса и се получава цветна помада.За отделяне на етерично масло от цветните помади, т.е. за получаване на абсолютно масло – абсолю (продукт, съдържащ като основна съставка етеричното масло и минимално количество мазнини, восъци и други примеси), се провежда обработка при разбъркване с етилов алкохол. По този начин се получават етерични масло с изключително високи ароматични качества.
Приложението на този метод обаче е ограничено заради ниската производителност и използването на много ръчен труд.
Перспективните планове за развитието на ароматичната ни промишленост предвиждат значително увеличение не само на обема, но и на асортимента на етеричномаслената промишленост, а също така и пълноценно дълбочинно и безотпадъчно използване на суровините.
Като всички производства, преработващи растителни суровини и етеричномаслената промишленост има своите особености, основните от които са:
- сезонност, която се дължи на преработката на свежи растения или техни части, които са налице само при определено време и не могат да се съхраняват продължително
- непостоятство в цените на международния пазар
- значителни капиталовложения за апаратура
- висока производителност на труда- получава се продукция на голяма стойност с малък разход на труд.

БРАНЕ, СУШЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СУРОВИНИТЕ
Добивите и качеството на ароматични продукти зависи от няколко основни фактора- съдържание и състав на ароматичните вещества в суровината при преработването и, запазването им до преработката и от самата преработка.
При етеричномаслените растения в повечето случаи ботаническата и технологичната зрялост значително се различават по време и фаза на развитието на растенията и точното определяне на технологичната зрялост на суровината е от първостепенно значение за количеството и качеството на крайната продукция.
Технически прибирането на суровината, в зависимост от вида и, се извършва ръчно, полумеханизирано или напълно механизирано, а след това преработката е в свежо, завехнало или сухо състояние.
Транспортирането и съхраняването на етеричномаслените суровини също имат голямо значение. Обраната суровина при транспортирането и съхраняването се пази от дъжд, запрашаване, спарване и се преработва бързо.

ЗНАЧЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ
Етеричните масла имаш изключително широко приложение:
във фармацевтиката — използват се добре изразените бактерицидни свойства на тези масла за получаване на лекарства;
в хранително-вкусовите производства — като консерванти и подправки
в парфюмерийната промишленост — за получаване или като добавка на парфюми, кремове, сапуни и шампоани.
Най-голямо приложение етеричните масла намират в парфюмерията и козметиката. Етеричните масла са основната част на всички парфюмни композиции независимо от предназначението им.
Някои свойства на етеричните масла-дезинфекционни, разхладителни, поддържащи цвета на косата или тена на кожата, също ги прави ценни добавки в козметични кремове и помади.
Много от етеричните масла имат приятен вкус и подходящ аромат, поради което намират приложение в ХВП като подправки. В тези случаи често се употребява и самата суровина, съдържаща етерично масло.
В производството на спиртни напитки също се използват етерични масла за ароматизиране,особено при качествените ликьори, коняци и др.
Широко приложение етеричните масла намират и във фармацевтичната промишленост за приготвяне на лечебни кремове, балсами и др.
Някои етерични масла намират приложение в техниката- терпентиновите за производство на безири и лакове, евкалиптовите за промиване на златоносен пясък, лавандуловото за засилване яркостта на шарките в порцелановата промишленост и др.
Етеричните масла се използват още в маслено-сапуненото производство, за ароматизиране на тютюна, на сладкарски изделия и др.

VI. ФИНАНСИ

За изпълнение на дейностите по проекта ни бяха необходими около 950 лв., които се набавиха чрез дарения от фирми и спонсори.

По дейности:

No comments:

Related Posts with Thumbnails

Етикети

"136 години от гибелта на Васил Левски" (1) "Азот и живот" (1) "УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ - МОДУЛ: „РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ" (1) * XXXIV Национална олимпиада по биология и здравно образование (1) 100 години от обявяването на Независимостта на България (1) 40 годишен юбилей (1) Chenopodium (1) Quinoa (1) Абитуриенти 2009 ТПГ "М.Кюри" Перник (1) Азот и неговите съединения (1) брошура (1) Бъдещето ни е в нашите ръце (2) Васил Левски (1) Великден 2009 (1) Велики четвъртък 2009 (1) въздух (6) глобално затопляне (1) Ден на Земята 2009 (1) Ден на Земята 2010 (1) екоакция (1) екология (6) екскурзии (1) Електронно помагало за водата (8) Електронно помагало за въздуха (1) Енергия и отпадъци (1) етерични масла (2) животни (1) Занимателна книжка (4) Земята "Позната и непозната" (2) зоосвят (1) изкуството да бъдем красиви (2) изложба (1) изложба от отпадъчни материали (2) Киноа (1) КРАСОТА В РАЗНООБРАЗИЕТО (3) Крепостта "Кракра"- в хармония с околната среда (1) кръгла маса (1) металургични технологии (1) младежка активност (1) Наръчник за разпознаване на билките от Голо Бърдо (1) Национално състезание по природни науки и екология (1) Озонът и промяната на климата (1) Пауловния (1) По пътя на ламарината (6) почви (3) празници (1) Презентация (32) Презентация: "Цар Фердинанд I" (1) пречиствателни станции (1) проекти (6) Производство на пластмаси (1) Разработване на механизъм за училищни и студентски практики (1) резерват Острица (3) Рециклиране на хартия (4) родопски силивряк (1) Санитари на почвите (1) Сгуроотвали на ТЕЦ "Република" (1) Семинар (1) ТПГ Мария Кюри (1) училище (8) Училищна конференция (3) училищни проекти (10) Химичен контрол на въздуха (1)